Ananda Centre
Каруна

Адрес: София 1421

           ул. Йоан Екзарх 10, партер и етаж 1

Телефон: 0896 82 07 72

                 0896 82 07 73

 

Е-поща: info@ananda-bg.com

Facebookhttps://www.facebook.com/anandacentresofia?ref=hl

Банкова сметка: 

Банка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
BIC код FINVBGSF
IBAN BG87FINV91501015078631
Сдружение Каруна